Datum objave

Kategorija: Vijesti

Analiza javnog savjetovanja o unapređenju djelovanja Nacionalne zaklade za razdoblje od 2021. do 2025.

Dokument u nastavku koji je izradio Razvojni ured Nacionalne zaklade bavi se analizom rezultata Javnog savjetovanja o unapređenju djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2021. do 2025. godine koja je provedena od 7. do 19. svibnja 2021. godine putem mrežne anketne platforme SurveyMonkey.

Anketa za savjetovanje je diseminirana na više od 1.000 adresa e-pošte organizacija civilnoga društva koje su koristile ili sada koriste jedan od oblika financijskih podrški Nacionalne zaklade, tijela državne, lokalne i regionalne samouprave te drugih pravnih osoba. Ujedno, javno je objavljen poziv za sudjelovanje na mrežnim stranicama Nacionalne zaklade i pritom se poticalo dijeljenje istog među mogućim zainteresiranim sudionicima.

Anketi za savjetovanje pristupio je i popunio 1.261 sudionik što je s obzirom na opseg djelovanja Nacionalne zaklade popriličan broj kojim se potvrđuje interes javnosti za njezino djelovanje.

Sama anketa je sastavljena od dva dijela: prvi dio odnosi se na Opće informacije o sudioniku (zaposlenje, praćenje rada Nacionalne zaklade); dok je drugi orijentiran na pitanja u kojima se od sudionika traže konkretni Prijedlozi za novi Strateški plan Nacionalne zaklade od 2021. do 2025. godine kao i prijedlozi za unapređenje njenog djelovanja. Anketu čini 12 pitanja s mogućnostima otvorenog odgovora ili odgovora po već unaprijed zadanim stavkama.

S obzirom na to da je 7 pitanja unutar ankete omogućavalo slobodan unos odgovora, zaprimljeno je ukupno 5.218 tekstualnih odgovora koje je u svrhu analize i prezentacije podataka na jednostavan način bilo potrebno kategorizirati po pojedinačnom pitanju.

Kategorizacija nije unaprijed utvrđena već se složenim ručnim pregledom zaprimljenih odgovora s obzirom na sadržaj samog odgovora vršilo povezivanje odgovora u kategorije po principu zajedničkog nazivnika između svakog pojedinačnog odgovora. Pritom, određeni odgovori su, nažalost, izgubili dio svog sadržaja, ali se mogu prezentirati u obliku infografike na pregledan način čime se doprinijelo njihovom olakšanom čitanju.

Navedenom metodom, rezultati su prezentirani u grafove koji su objektivno razloženi u popratnom tekstu po pojedinom pitanju, odnosno grafu bez navođenja uzročnih razloga zašto su pojedini sudionici na određeni način odgovorili na postavljeno pitanje čime sama analiza služi kao alat za daljnje tumačenje i interpretaciju od strane čitatelja.

Analiza dostupna OVDJE