Datum objave

Kategorija: Civilno društvo i EU

Donesena sedma Odluka o financiranju za Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Ured za udruge objavio je sedmu Odluku o financiranju za Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“, za prvu i  treću skupinu financiranja. Temeljem 7. Odluke o financiranju ugovorit će se 7 projekata ukupne vrijednosti 3.087.978,73 kuna.

Ukupna vrijednost Poziva je 120.000.000,00 kuna.

Više informacija o Pozivu dostupno je na stranicama www.esf.hr i strukturnifondovi.hr.

Odluka: 7. Odluka o financiranju