Datum objave

Kategorija: Civilno društvo i EU

Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Trećom izmjenom natječajne dokumentacije mijenja se datum od kojeg je moguće podnositi projektne prijave.

Sukladno odobrenoj izmjeni natječajne dokumentacije, projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. veljače 2021. godine od 9:00 sati.

Izmjena i nova verzija Uputa za prijavitelje dostupni su uz cjelokupnu natječajnu dokumentaciju na internetskoj stranici Strukturnih fondova te Europskog socijalnog fonda.