Datum objave

Kategorija: Vijesti

Vi i Vaš doprinos zajednici - rezultati ciljanog istraživanja

Anketa među kreatorima promjena u Hrvatskoj

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u cilju dobivanja informacija potrebnih za planiranje i provedbu Pilot-programa Potencijali zajednice, u svibnju 2020. godine provela je anketu među ključnim dionicima koji ostvaruju pozitivne promjene u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj, radi razumijevanja njihovih stajališta i spremnosti za uključivanje u nove modele održivosti i otpornosti lokalnih zajednica te uključivanje u obrazovne programe IMPACT: Euro-Mediteranske ustanove za obrazovanje u području filantropije i društvenog razvoja.

Ukupno je 364 osoba popunilo mrežnu anketu u razdoblju od 18. svibnja do 29. lipnja, uloživši u prosjeku 77 minuta odgovarajući na pitanja o tome čime se bave, u što vjeruju i što im je potrebno. Ispitanici dolaze iz 88 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske. Ujedno predstavljaju 20 različitih vrsta organizacija u kojima djeluju, iako se većinom radi o nekom od pravnih oblika organizacija civilnoga društva. Više od tri četvrtine ispitanika (77,4 %) bile su žene. Anketa je obuhvatila osobe svih dobnih skupina.

Anketirana zajednica hrvatskih kreatora promjena (‘change-makers’) bila je zamoljena da odgovori je li pokretanje Pilot-programa Potencijali zajednice i s tim povezanog obrazovnog programa, dobra ideja te bi li ih zanimalo sudjelovati u tome. Svi ispitanici koji su odgovorili na pitanje smatraju da je to dobra ideja. Gotovo devet od deset (88,3 %) ispitanika istaknulo je interes za sudjelovanjem u obrazovnim programima vezanim uz razvoj potencijala lokalnih zajednica.

Što kreatori promjena rade u svojim lokalnim zajednicama

Kreatori promjena javljaju se u različitim oblicima, ali imaju puno toga zajedničkoga kad je riječ o njihovim glavnim prioritetima. Glavni su prioriteti za kreatore promjena:

  • Unaprijediti društvo u kojem živimo
  • Izgraditi povjerenje u svojim lokalnim zajednicama
  • Zalagati se za ljudska prava
  • Unaprijediti društvene aktivnosti (npr. poboljšati obrazovanje, zdravstvo ili kvalitetu života)
  • Nastojati dovesti do boljih politika i praksi donositelja odluka
  • Pružati usluge ljudima kojima su potrebne
  • Povezivati različite skupine ljudi i zajednice Osnaživati skupine iz lokalnih zajednica
  • Jačati vještine i znanja ljudi kako bi mogli živjeti ispunjenijim životima
  • Ohrabriti ljude da progovore o stvarima koje utječu na njih i njihov život

S kim rade kreatori promjena

Kreatori promjena ne rade sami već surađuju s drugima. Kad je riječ o partnerstvima s organizacijom, važnost različitih vrsta odnosa prikazana je na sljedećem grafikonu:

Kreatori promjena i njihove vrijednosti

Anketa je sadržavala pitanja o osobnim stavovima u pogledu tema povezanih s njihovim poslom. Pitanja su bila osmišljena tako da istraže vrijednosti i stavove ispitanika. U upitniku je jasno bilo navedeno da nema točnih ili pogrešnih odgovora.

Pet izjava oko kojih su se kreatori promjena najviše složili bilo je:

„Želim izgraditi društvo pravednih odnosa u kojem svatko ima
mjesto za sebe“

„Otvoren/a sam za učenje mnogo toga novoga“

„Ravnopravnost između muškaraca i žena ključna je ako želimo unaprijediti društvo“ „

Važno je imati viziju budućnosti kakvu želimo“ „Kulturna raznolikost čini društvo snažnijim“

 

Najkontroverznije izjave (oko kojih se ispitanici nisu međusobno slagali) bile su:

„Neprofitne organizacije civilnoga društva i društvena poduzeća trebali bi se držati dalje od politike“

„Klimatske me promjene ne zanimaju“

„Ja sam konzervativan/na kad je riječ o politici“

„Glavni mi je prioritet održati priljev sredstava u moju organizaciju“

„Nedostatak sredstava najveći je problem za zajednicu“

Što bi pomoglo kreatorima promjene

Ispitanicima je naveden niz potpornih usluga te su bili zamoljeni da ocijene koliko bi one bile važne za izgradnju budućnosti kakvu žele vidjeti. Rezultati su navedeni na grafikonu u nastavku.

Kako dalje

Na temelju ovih pozitivnih povratnih informacija, Nacionalna zaklada organizirati će prvi dio Pilot-programa Potencijali zajednice pozivanjem svih predloženih  jedinica lokalne samouprave (općine i gradove) na uključivanje te virtualnim probnim programom obrazovanja IMPACT ustanove za odabrane kreatore promjena iz kohorte ispitanika.

Za virtualni probni obrazovni program koji će trajati tjedan dana u drugoj polovini siječnja 2021. godine polaznici će biti odabrani na temelju dostupnosti, pristupa pouzdanoj internetskoj vezi, lokacije, vrste organizacije i težišta njihova rada kako bi se osigurala raznolikost ispitanika za testiranje kurikuluma i strukture obrazovnog programa.