Civilno društvo i EU

Donesena četvrta Odluka o financiranju za Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Civilno društvo i EU

Donesena treća Odluka o financiranju za Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Civilno društvo i EU

U Zagrebu svečano uručeno još 15 ugovora na Pozivu „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Civilno društvo i EU

Donesena druga Odluka o financiranju za Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Civilno društvo i EU

U Petrinji svečano uručena 23 ugovora odobrena na Pozivu „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Vijesti

Europski parlament raspravlja o potrebi jedinstvenog tržišta za filantropiju

Vijesti

Donesena prva Odluka o financiranju za Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Civilno društvo i EU

Donesena peta Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog (trajnog) Poziva „Umjetnost i kultura online“

Civilno društvo i EU

Filmovi o provedbi projekata financiranih iz ESF-a

Vijesti

Procjena potreba organizacija civilnoga društva za jačanje njihovih kapaciteta u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2021. – 2027.

Partneri