Tehnička pomoć u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

O projektu

Naziv korisnika:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta:

NZRCD - Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Kratki opis projekta:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je osnovana 2003. godine sa svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Organizacije civilnoga društva unapređuju međusektorsku suradnju, pokreću različite sektorske reforme, imaju važnu ulogu u kulturi, zaštiti okoliša, zapošljavanju a sve više preuzimaju i odgovornosti državnih službi. Jačanjem sposobnosti Nacionalne zaklade za učinkovito praćenje projekata doprinijeti će se i osnaživanju OCD-a i ostalih dionika za djelotvorno upravljanje i provođenje projekata ugovorenih u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj projekta je jačanje sposobnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za učinkovitu pripremu, provedbu i praćenje ugovorenih projekata iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Nacionalna zaklada je u financijskoj perspektivi Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" te će stečena znanja, iskustvo i razvijene vještine koristiti i za daljnje učinkovito praćenje ugovorenih projekata i za ispunjavanje svoje uloge u Sustavu te provođenje aktivnosti za razdoblje 2021. - 2027. Putem portala www.civilnodrustvo.hr i e-novina Civilnodrustvo - EU projekti informirat će se javnost o provedbi ugovorenih projekata te tako na posredan način poticati na komunikaciju o temama od javnog interesa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta je 36.341.000,00 kuna od čega EU sufinancira iznos od 30.889.850,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta:

1.01.2015. godine - 31. 12. 2020. godine

Kontakt za informacije:

euprogrami@zaklada.civilnodruštvo.hr