Odjel za praćenje provedbe programa EU

Mario Beko

Voditelj Odjela za praćenje provedbe programa EU

Telefon: +385 1 2399 100
E-pošta: zaklada@civilnodrustvo.hr