Odjel za pripremu i ugovaranje programa EU

Maja Mustač

Voditeljica Odjela za pripremu i ugovaranje programa EU

Telefon: +385 1 2399 100
E-pošta: zaklada@civilnodrustvo.hr