Odjel za pripremu i ugovaranje programa EU

Mario Beko

Voditelj Odjela za pripremu i praćenje provedbe programa EU

Telefon: +385 1 2399 100
E-pošta: zaklada@civilnodrustvo.hr