Datum objave

Kategorija: Vijesti

Analiza rezultata savjetovanja o budućnosti Europske unije

Kakvu Europsku uniju želimo? Koji su naši prioriteti i naša očekivanja? U kojem smjeru želimo da se Unija razvija kao cjelina i u raznim područjima, kao što su gospodarstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, odgovor na klimatske promjene, sigurnost, migracije, demografska kretanja?

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova pridružila se inicijativi pokrenutoj u svim zemljama članicama Europske unije o savjetovanju sa građanima na temu prioriteta Europske unije u idućem razdoblju. Ta je inicijativa omogućila ispitanicima da iznesu svoja razmišljanja, kritike, nade i očekivanja od budućnosti Unije.

Internetsko savjetovanje bilo je otvoreno do 15. studenoga 2018. godine. Ispitanici su u okviru spomenutog savjetovanja ispunjavali upitnik kojim se dopunjuju druge inicijative Europske komisije o budućnosti Europe, a koji je izradio nasumično odabrani panel građana.

U nastavku možete pronaći grafičku (prilog br. 1) i opisnu (prilog br. 2) analizu rezultata upitnika kojom je obuhvaćeno 248 odgovora 88 ispitanika. Odgovori su grupirani u 20 tematskih cjelina od kojih je najveći broj ispitanika kao najvažnije istaknuo: socijalna pitanja (42 odgovora), zaštita okoliša (28 odgovora) i gospodarski razvoj (21 odgovor).

 Prilog br. 1

Prilog br. 2

Tematska cjelina I. Socijalna pitanja obuhvaća sveukupno 42 odgovora koji se odnose na socijalnu pravdu, rizik od siromaštva te ujednačen standard socijalne, zdravstvene i monetarne zaštite i skrbi unutar Europske Unije.

Tematska cjelina II. Zaštita okoliša obuhvaća sveukupno 28 odgovora, a isti se odnose na važnost ekološkog političkog promišljanja i obnovljivih izvora energije te ublažavanje posljedica klimatskih promjena.

Tematska cjelina III. Gospodarski razvoj obuhvaća sveukupno 21 odgovor koji se odnosi na ujednačen regionalni razvoj, društveno poduzetništvo i razvoj novih tehnologija.

Tematska cjelina IV. Obrazovanje obuhvaća sveukupno 21 odgovor koji se odnosi na cjeloživotno učenje, ulaganje u obrazovne sustave i razvoj društveno angažiranih obrazovnih institucija.

Tematska cjelina V. Zaposlenost obuhvaća sveukupno 20 odgovora koji se odnose na otvaranje novih radnih mjesta, mobilnost radnika i modernizaciju tržišta rada.

Tematska cjelina VI. Demokratizacija i društvene reforme obuhvaća sveukupno 17 odgovora koji se odnose na zaštitu europskih vrijednosti, strukturne i organizacijske promjene, društvene inovacije i jačanje demokratizacije društva.

Tematska cjelina VII. Mladi i djeca obuhvaća sveukupno 16 odgovora koji se odnose na važnost angažiranijeg pristupa djeci i mladima s teškoćama u razvoju te politika usmjerenih na mlade.

Tematska cjelina VIII. Migranti obuhvaća sveukupno 15 odgovora koji se odnose na uključivanje migranata u društvene tokove, zaštitu granica te razumijevanje i toleranciju migrantskih procesa.

Tematska cjelina IX. Ljudska prava obuhvaća sveukupno 12 odgovora koji se odnose na promicanje ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava, pravdu, solidarnost, jednakost, nediskriminaciju, pluralizam i poštovanje različitost.

Tematska cjelina X. Održivost obuhvaća sveukupno 8 odgovora koji se odnose na planiranje održivog ekonomskog, energetskog, ekološkog i geopolitičkog razvoja.

Tematska cjelina XI. Civilni sektor obuhvaća sveukupno 7 odgovora koji se odnose na jačanje organizacija civilnog društva, promicanje volonterstva, osposobljavanje za provedbu EU projekata te samostalnih, neprofitnih kritičkih medija.

Tematska cjelina XII. Zdrava, održiva prehrana/poljoprivreda obuhvaća sveukupno 6 odgovora koji se odnose na rast ekološke poljoprivrede i organski uzgoj hrane.

Tematska cjelina XIII. Tehnološki razvoj obuhvaća sveukupno 6 odgovora koji se odnose na razvoj međunarodnih programa u području digitalne kulture te poticanje razvoja novih tehnologija, kompjuterizacije, automatizacije i 3D tehnologija.

Tematska cjelina XIV. Infrastruktura obuhvaća sveukupno 5 odgovora koji se odnose na izgradnju komunalne i druge društvene infrastrukture.

Tematska cjelina XV. Kultura i umjetnost obuhvaća sveukupno 5 odgovora koji se odnose na promoviranje europskog identiteta i zajedničkih vrijednosti, interkulturalizam i povezivanje u području kulture i umjetnosti.

Tematska cjelina XVI. Zdravstvo obuhvaća sveukupno 5 odgovora koji se odnose na promoviranje cjeloživotnog zdravlja i kvalitete života.

Tematska cjelina XVII. Širenje EU-a obuhvaća sveukupno 4 odgovora koji se odnose na proširenje Europske unije na zemlje regije Jugoistočne Europe te ulazak u šengenski prostor.

Tematska cjelina XVIII. Ostalo obuhvaća sveukupno 4 odgovora koji se odnose na raznolike odgovore poput rješavanje pitanja nestalih osoba, njegovanja zavičajnoga identiteta i utvrđivanje načela univerzalnoga dizajna.

Tematska cjelina XIX. Obitelj obuhvaća sveukupno 3 odgovora koji se odnose na natalitetne politike te razvoj posebnih programa za mlade obitelji.

Tematska cjelina XX. Sigurnost obuhvaća sveukupno 3 odgovora koji se odnose na sigurnosnu politiku, europsku obranu i borbu protiv terorizma.