Datum objave

Kategorija: Vijesti

Hrvatsko civilno društvo novopokrenutom platformom ZaDobroBIT uključuje se u globalni sustav doniranja

 

Nacionalna zaklada na okruglom stolu "Novi modeli financiranja aktivnosti udruga, te razvoja aktivnog građanstva i filantropije" organiziranom u okviru Dana udruga 2012. predstavila je novopokrenutu internetsku platformu ZaDobroBIT, koja je otvorena kako bi hrvatskim organizacijama civilnoga društva omogućila pristup svijetu globalnog doniranja za opće, javno dobro. Pomoću platforme ZaDobroBIT organizacije civilnoga društva moći će predstaviti svoje projekte na globalnoj platformi GivenGain, koja djeluje u više od 20 zemalja svijeta sa svih kontinenata kao oblik internetskog doniranja projektima i inicijativama udruga.

Više: Priopćenje za javnost