Datum objave

Kategorija: Vijesti

Nacionalna zaklada organizirala izobrazbu - webinar za udruge iz Domovinskoga rata

Dana 5. travnja 2022. godine održana je izobrazba - webinar na temu "Osnove sustava javne nabave za čelnike udruga/neprofitnih organizacija i financijsko poslovanje i upravljanje udrugama" u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Na izobrazbi je aktivno sudjelovalo 32 predstavnika/-ca udruga iz Domovinskoga rata korisnica institucionalnih podrški financiranih sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja za čiju provedbu je zadužena Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

O postupcima i procesu nabave odnosno primjeni Zakona o javnoj nabavi u udrugama, postupcima nabave za udruge-neobveznike primjene Zakona o javnoj nabavi i internim aktima i procedurama u planiranju i provođenju postupaka nabave te o osnovama financijskog poslovanja udruga odnosno o primjeni Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu te financijskom poslovanju i izvještavanju udruga govorili su relevantni stručnjaci - g. Ivica Pranjić, dipl.oec. i gđa Mladenka Karačić, dipl.oec.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kontinuirano podržava razvoj organiziranoga civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ulaganjem u unapređenje znanja, vještina i kompetencija udruga kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja i usavršavanja zaposlenika i članova upravljačkih tijela udruga te je ova izobrazba - webinar jedna u nizu izobrazbi koje će Nacionalna zaklada organizirati u tu svrhu za korisnike financijskih podrški Nacionalne zaklade.