Datum objave

Kategorija: Vijesti

Nacionalna zaklada prestaje sufinancirati projekte u Programu "Europa za građane"

 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine donijela je novu Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu koja je objavljena u Narodnim novinama broj 29 od 9. ožujka 2011. godine.

Više: Priopćenje za javnost