Datum objave

Kategorija: Civilno društvo i EU

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 21. svibnja 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalna uključenost“, Specifičnog cilja 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika, Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 100.010.000,00 HRK financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti, s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u srpnju 2016. godine objavilo prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) ‘‘Poticanje društvenog poduzetništva” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, inicijalne vrijednosti 8 milijuna kuna. S obzirom na velik broj pristiglih kvalitetnih projektnih prijava, financijska omotnica za predmetni Poziv povećana je za gotovo 2,5 milijuna kuna. U konačnici odabrano je 18 najboljih projektnih prijedloga u visini od ukupne vrijednosti 10.436.767,43 kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose 10.374.993,15 kuna te su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani 17. svibnja 2017. godine.

Pružena potpora osigurala je financiranje niza informativnih, promotivnih i aktivnosti izobrazbe kojima će se unaprijediti vidljivost i prepoznatljivost društvenog poduzetništva, omogućiti međusobno povezivanje društvenih poduzetnika u RH, ali i upoznavanje te razmjenu iskustva i praksi s uspješnim društvenim poduzetnicima iz Europske unije.

Najveće prepreke poslovanju društvenih poduzetnika su nedostatak financijskog kapitala, ali i manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva, kao i nedostatak svijesti o društvenom poduzetništvu kao poslovanju koje uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost (zapošljavanje ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga, ekološka održivost).

Slijedom navedenog, Pozivom za dostavu projektnih prijedloga ”Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”  financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja.

Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Više o Pozivu potražite OVDJE