Datum objave

Kategorija: Civilno društvo i EU

Objavljena Odluka o financiranju za ESF poziv “Jačanje kapaciteta OCD za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“

Ured za udruge objavio je Odluku o financiranju za ESF Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 13.661.149,51 kuna.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu” (UP.04.2.1.05.) donio je Odluku o financiranju projekata u vrijednosti 13.661.149,51 kuna.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je 30. ožujka 2018. godine, a u okviru Poziva ugovara se 12 projekata. Posredničko tijelo razine 1 u ovom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga je Ured za udruge Vlade RH, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Svečano dodjeljivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz navedenog Poziva, održano je 11. srpnja 2019. u hotelu Westin u Zagrebu.