Datum objave

Kategorija: Vijesti

QUO VADIS EURO-MED CIVIL SOCIETY? - rezultati projekta prikazani u audio-vizualnom obliku

Projekt QUO VADIS EURO-MED CIVIL SOCIETY? financijski podržan od strane Zaklade Anna Lindh imao je za cilj analizirati stanje razvoja civilnoga društva na prostoru Euro-Mediterana, prepoznati nove izazove (kao što je to Covid-19), prepreke i prilike za civilno društvo, kako bi se relevantnim dionicima predložio skup analiza, preporuka, alata i resursa za oblikovanje učinkovitijih javnih politika i planova djelovanja u tom području.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kao nositelj projekta zajedno s projektnim partnerima Centre for International & European Studies at Kadir Has Un/ty (CIES, Turska); IEMED (Španjolska); Fotoessa (Grčka); House of Europe in Rhodes (Grčka) provela je seriju od 8 sadržajnih webinara. Izradila se i procjena stanja civilnoga društva u Euro-Mediteranskoj regiji od potpisivanja Barcelonske deklaracije uz sudjelovanje i doprinos voditelja nacionalnih mreža Zaklade Anna Lindh - ALF (Grčka, Hrvatska, Njemačka, Španjolska, Turska, Tunis, Libanon, Izrael, Bugarska, Ujedinjeno Kraljevstvo), izvršnih dužnosnika ALF-a i članova njegovog Savjetodavnog odbora. Još pet on-line događanja bilo je tematski strukturirano, uz sudjelovanje drugih međunarodnih stručnjaka.

Rezultati projekta obuhvatili su održivi fond resursa, uključujući alate, mrežne stranice, publikacije, institucije, mehanizme financiranja, ideje za razvoj i druge relevantne teme, zajedno s nizom preporuka za javne politike, objavljenih na internetu i upućenih dionicima, dostupnih na 3 službena jezika Zaklade Anna Lindh, distribuiranih putem komunikacijskih kanala partnerskih organizacija, s ciljem ostvarivanja odlučujućeg utjecaja na djelovanje civilnoga društva na prostoru Euro-Mediterana.

Više: Video