Datum objave

Kategorija: Priopćenja

Stranica za besplatnu pravnu pomoć

 

Tripleacitizens.eu novopokrenuta je mrežna stranica koja omogućuje pristup besplatnoj pravnoj pomoći za građane. Nova mrežna stranica pripremljena u okviru medjunarodnog projekta Trostruko A za gradjane (informacije, savjeti, aktivna pomoć) - www.tripleacitizens.eu na kojem je Nacionalna zaklada jedan od partnera. 

Više: Priopćenje za javnost      www.tripleacitizens.eu