Dosadašnja podrška

... u brojkama

Od 2003. do 2020. godine kroz 89 raspisanih natječaja i 69 poziva za iskaz interesa Nacionalna zaklada je odobrila 5414 financijske podrške organizacijama civilnoga društva odnosno uložila 569.863.830,09 kuna u građanske inicijative/akcije, projekte, suradnje te programe i institucionalne podrške organizacijama civilnoga društva, programe suradnje te programe decentralizacije financijskih podrški, regionalnog
razvoja i centara znanja za društveni razvoj.

Zahvaljujući tim financijskim podrškama zaposleno je 13.030 osoba (m/ž) te omogućeno uključivanje preko 298.100 volontera i volonterki.

Uz to Nacionalna zaklada je dodijelila 136 nagradu, 144 stipendije za predstavnike organizacija civilnoga društva te podržala provedbu 133 istraživanja, održavanje brojnih konferencija, okruglih stolova, savjetovanja, izdavanje knjiga, publikacija, portala, internetskih servisa, glasila.

Nacionalna zaklada potakla je kroz brojne europske i međunarodne fondove i programe mogućnosti dobivanja financijskih podrški te međufinanciranje i predfinanciranje odobrenih projekata financiranih iz EU fondova, i na kraju, ali jednako važno potakla je umrežavanja organizacija civilnoga društva kako na europskoj i međunarodnoj razini, tako i na području Hrvatske. Jer, samo umreženo, aktivno i djelotvorno civilno društvo može odgovoriti svrsi svoga djelovanja, a to je postati zalog pravičnog, empatičnog, modernog demokratskoga društva.

Objavljeni Kalendari objave natječaja i poziva