Dosadašnja podrška

... u brojkama

Od 2003. do 2018. godine kroz 81 raspisani natječaj i 63 poziva za iskaz interesa Nacionalna zaklada je odobrila 5202 financijske podrške organizacijama civilnoga društva odnosno uložila 482.921.291,69 kuna u građanske inicijative/akcije, projekte, suradnje te programe i institucionalne podrške organizacijama civilnoga društva, programe suradnje te programe decentralizacije financijskih podrški, regionalnog razvoja i centara znanja za društveni razvoj.

Zahvaljujući tim financijskim podrškama zaposleno je 11.727 osoba (m/ž) te omogućeno uključivanje preko 270.000 volontera i volonterki.


Uz to Nacionalna zaklada je dodijelila 121 nagradu, 131 stipendiju za predstavnike organizacija civilnoga društva te podržala provedbu 23 istraživanja, održavanje brojnih konferencija, okruglih stolova, savjetovanja, izdavanje knjiga, publikacija, portala, internetskih servisa, glasila.

Nacionalna zaklada potakla je kroz brojne europske i međunarodne fondove i programe mogućnosti dobivanja financijskih podrški te međufinanciranje i predfinanciranje odobrenih projekata financiranih iz EU fondova, i na kraju, ali jednako važno potakla je umrežavanja organizacija civilnoga društva kako na europskoj i međunarodnoj razini, tako i na području Hrvatske. Jer, samo umreženo, aktivno i djelotvorno civilno društvo može odgovoriti svrsi svoga djelovanja, a to je postati zalog pravičnog, empatičnog, modernog demokratskoga društva.