Financijske podrške

Financijske podrške dodjeljuju se za provedbu projekata i programa organizacija civilnoga društva te za institucionalnu podršku kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Cilj financijskih podrški je podržati aktivnosti i djelovanja koja doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Pregled objavljenih natječaja za financijske podrške kao i odobrenih financijskih podrški dostupan je na Pregledu podrški

Registracija, prijava i provedba

Mrežno sjedište www.financijskepodrske.hr razvila je Nacionalna zaklada kao platformu koja je pokrenuta kako bi se na jednom mjestu povezali davatelji i primatelji financijskih podrški u svim postupcima dodjele te provedbe odobrenih podrški kroz sustav Korisnik_Plus. Organizacijama civilnoga društva platforma omogućava:

  • registraciju u sustav,
  • e-prijavu na objavljane natječaje,
  • praćenje statusa prijave (uvid u rezultate) te
  • provedbu podrške (preuzimanje i postavljanje dokumentacije).

Financijske podrške.hr - poveznica