Inicijalna suradnja

Nacionalna zaklada uz natječaje za dodjelu financijskih podrški organizacijama civilnoga društva, provodi svoje operativno djelovanje razvojem suradnje s drugim organizacijama putem poziva za iskaz interesa, u dijelu provođenja svojih poslova kojima doprinosi ostvarenju temeljne zakladne svrhe. Pozivi za iskaz interesa mogu se raspisati za provođenje razvojnih programa, prijenosa znanja, međunarodnog razvoja, međusektorske suradnje i utjecaja na društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Inicijalna suradnja podrazumijeva kratkoročnu suradnju na rok od najviše jedne godine, a ostvaruje se kroz pozive za iskaz interesa koji se mogu raspisati za provođenje aktivnosti u ključnim područjima operativnoga djelovanja Nacionalne zaklade u cilju ostvarivanja njene temelje svrhe. Područja inicijalne suradnje raspisuju se u pozivima za iskaz interesa za suradnju sukladno prioritetima utvrđenim u strateškom planu djelovanja Nacionalne zaklade.

Pregled objavljenih poziva za iskaz interesa za inicijanu suradnju te odobrenih inicijalnih suradnji dostupan je na Pregledu podrški

Do 2012. godine

Nacionalna zaklada uz natječaje za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva, provodi svoje operativno djelovanje razvojem inicijalne suradnje s drugim organizacijama putem poziva za iskaz interesa, u dijelu provođenja svojih poslova kojima doprinosi ostvarenju temeljne zakladne svrhe.

Inicijalna suradnja ostvaruje se kroz pozive za iskaz interesa koji se mogu raspisati za provođenje:

  • međunarodne razvojne pomoći,
  • prijenosa znanja,
  • istraživanja i
  • neprofitnih medijskih projekata.