Pravila označavanja

Pravila označavanja su sastavni dio Ugovora o financiranju i njihova primjena je obvezna za sve korisnike financijskih podrški Nacionalne zaklade.

Niže su navedeni predlošci znakovlja i primjene na komunikacijske alate u svrhu isticanja podrške Nacionalne zaklade.

Logotip HR (JPG) za označavanje financijski podržanih projekata

  • u boji:

Tipski predlošci za osiguranje vidljivosti financijski podržanih projekata