Razvojna suradnja

Svoj operativni dio djelovanja Nacionalna zaklada ostvaruje i kroz razvojnu suradnju kojom iskazuje svjesnost o potrebi ustrojavanja s jedne strane brzih i prilagodljivih jednokratnih podrški kojima se pravovremeno potiče razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, ali i na međunarodnoj razini te s druge strane sustavnih ulaganja u razvoj, prvenstveno organizacija civilnoga društva, ali i svih drugih dionika uključenih u razvoj društve u cjelini, kroz podizanje razine kvalitete njihovog djelovanja i međusektorsku suradnju.

S tim u vezi Nacionalna zaklada razvojnu suradnju ostvaruje kroz:

Pregled objavljenih natječaja i poziva za iskaz interesa za razvojnu suradnju i odobrenih razvojnih suradnji dostupan je na Pregledu podrški