Sufinanciranje EU projekata

Nacionalna zaklada je u okviru jednokratne podrške razvojnim inicijativama na međunarodnoj razini ustrojila:

s mogućnošću otvaranja i drugih sličnih programa kojima se podržavaju i potiču aktivnosti organizacija civilnoga društva na međunarodnoj razini te učinkovitije korištenje međunarodnih fondova, naročito fondova Europske Unije namijenjenih organizacijama civilnoga društva, a sukladno godišnjim operativnim planovima Nacionalne zaklade.

Razvojnom suradnjom kroz Program Europa Plus, Nacionalna zaklada želi stvoriti uvjete za uzajamno i solidarno međufinanciranje odobrenih projekata organizacijama civilnoga društva iz fondova Europske Unije.

Nacionalna zaklada će ustrojiti primjereni institucionalni okvir za provedbu Programa "Europa Plus" nakon čega će utvrditi kriterije za sudjelovanje u Programu i korištenje tog modela uzajamnog i solidarnog međufinanciranja za odobrene projekte iz fondova Europske Unije.

Odluke o odobravanju razvojnih inicijativa na međunarodnoj razini, na temelju prethodno provedenoga postupka procjene, donosi Upravni odbor Nacionalne zaklade.