Europa Plus

Razvojnom suradnjom kroz Program Europa Plus, Nacionalna zaklada želi stvoriti uvjete za uzajamno i solidarno međufinanciranje odobrenih projekata organizacijama civilnoga društva iz fondova Europske Unije.

Nacionalna zaklada će ustrojiti primjereni institucionalni okvir za provedbu Programa "Europa Plus" nakon čega će utvrditi kriterije za sudjelovanje u Programu i korištenje tog modela uzajamnog i solidarnog međufinanciranja za odobrene projekte iz fondova Europske Unije.