Suradnja na Euro-Mediteranu

Nacionalna zaklada je ustrojila fond za jednokratne potpore razvojnim inicijativama na međunarodnoj razini kroz Program sufinanciranja odobrenih projekata i programa u okviru Programa "Suradnja na Euro-Mediteranu“.

Sredstva za sufinanciranje odobrenih projekata i programa u okviru Programa “Suradnja na Euro-Mediteranu” Nacionalna zaklada može odobriti u jednokratnom iznosu do iskorištenja ukupnog iznosa utvrđenog godišnjim operativnim i financijskim planom Nacionalne zaklade.

Jednokratni iznos sufinanciranja odobrenih projekata u okviru Programa "Suradnja na Euro-Mediteranu“ ne može biti viši od 20% vrijednosti sredstava koje je odobrila Zaklada "Anna Lindh" za svaki pojedini projekt ili program. U slučaju odobravanja projekta ili programa mreži organizacija u kojoj je organizacija civilnoga društva iz Republike Hrvatske u ulozi partnera, tada se sufinanciranje odnosi na 20% odobrenih troškova za tu organizaciju, a ne za cijeli projekt.

Broj projekata i programa koji će se sufinancirati utvrđuje se svake godine u skladu s prioritetima potpore razvoju civilnoga društva, a na temelju rezultata natječaja u sklopu Programa "Suradnja na Euro-Mediteranu“ te raspoloživim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću kojima se financira podrška Nacionalne zaklade razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Korisnici sufinanciranja

Sredstvima od  dijela prihoda od igara na sreću namijenjenog za razvoj civilnoga društva, Nacionalna zaklada će sufinancirati projekte i programe koje je Zaklada "Anna Lindh" odobrila na temelju godišnjih natječaja u sklopu svog programa potpora, a gdje se organizacije civilnoga društva koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj (udruge i zaklade) pojavljuju kao nositelj projekata i programa i/ili su partneri na istima.

Korisnici financijske potpore u okviru Programa "Suradnja na Euro-Mediteranu" moraju biti članovi Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu.

Područja sufinanciranja

Nacionalna zaklada će sufinancirati odobrene projekte i programe koji imaju cilj promicanje dijaloga među kulturama, kao i razvoj održivih projekata i programa koji će pridonijeti boljem razumijevanju kulturnih i političkih procesa euro-mediteranske regije koji oblikuju mišljenje i ponašanje stanovnika te unaprijediti aktivnosti ustanova i civilnoga društva u prilog dijalogu.

Najava o prijavi

Udruge i zaklade koje namjeravaju zatražiti sufinanciranje svojih projekata i programa dužne su u roku od petnaest (15) dana od dana predaje projekta ili programa Zakladi "Anna Lindh", u pisanom obliku izvijestiti Nacionalnu zakladu o podnošenju prijave projekta ili programa na natječaj Zaklade "Anna Lindh" radi dobivanja potpora.

Zahtjev za sufinanciranje

Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Nacionalnoj zakladi u roku od trideset (30) dana od dana potpisivanje ugovora s Zakladom "Anna Lindh" o provedbi odobrenog projekta ili programa. Zahtjev za sufinanciranje uz ostalu neophodnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.