Programske podrške

Razvojna suradnja kroz programske podrške svojevrsni je model tematskih fondova kojima se razvija suradnja, prijenos znanja ali i financijski ulaže u pojedino programsko (tematsko) područje razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj razvojne suradnje kroz programske podrške je zajedničko djelovanje na iznalaženju sustavnih modela podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim programskim područjima.

Razvojna suradnja kroz programske podrške može se zaključiti s javnim institucijama, ali i s drugim neprofitnim organizacijama, kojima Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku podršku za uspostavu:

  • sustavnog modela podrške organizacijama civilnoga društva u njihovom području djelovanja
  • modela sudioničke demokracije uključivanjem građana i organizacija civilnoga društva u razvoj lokalnih zajednica.

Sustavni modeli podrške

Nacionalna zaklada je započela s provedbom sustavnih modela podrške organizacijama civilnoga društva u programskom (tematskom) području unaprjeđenja djelovanja udruga osoba s invaliditetom kroz pružanje stručne i financijske podrške Ministarstvu socijalne politike i mladih za ustrojavanje sustavne podrške navedenim organizacijama civilnoga društva.

U 2012. godini ovaj oblik razvojne suradnje kroz programske podrške uspostavljen je sa Ministarstvom socijalne politike i mladih zaključivanjem Sporazuma o suradnji i financiranju programa stvaranja sustavne institucionalne podrške savezima udruga osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

U 2013. godini suradnja je proširena uključivanjem podrške i za lokalne uduruge osoba s invaliditetom kroz Sporazum o uspostavi Razvojne suradnje kroz programske podrške u provođenju Pilot-programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj zaključenog s Ministarstvom socijalne politike i mladih.

Sudionička demokracija

Razvojna suradnja kroz programske podrške može se zaključiti s najkvalitetnijim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon prethodno objavljenoga pozivnog natječaja u cilju zajedničkog rada na uspostavi sudioničke demokracije i financiranja društvenih projekata u lokalnoj zajednici ili uspostavom suradnje s javnim institucijama na temelju koje će se ugovoriti raspisivanje pozivnog natječaja kako bi se proveo proces stvaranja sustavnog modela podrške organizacijama civilnoga društva u programskim područjima povezanim sa svrhom djelovanja Nacionalne zaklade.

U 2014. godini uspostavljena je razvojna suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave putem pozivnog natječaja Pilot-program "Prostori (su)djelovanja".

U 2012. i 2014. uspostavljena je razvojna suradnja sa gradovima i jedinicama lokalne samouprave putem Poziva "Zajedno za bolje".