Datum objave

Zaključeno
Rok prijave
15.09.2017.

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Natječajna dokumentacija

Tekst natječaja (PDF)
Upute za prijavu - NOVO (PDF)

Opisni obrazac (DOC)
- Legenda 1 (PDF)
- Legenda 2 (PDF)
Obrazac proračuna (XLS)
Izvod iz matične knjige (DOC)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (DOC)

Pravilnik za dodjelu sredstava (PDF)
Obrazac za procjenu (PDF)
Primjer ugovora (PDF)

Napomene:

Dana 28.8.2017. - Zbog tehničke greške izvršene su izmjene u Uputama za prijavu:
1. u poglavlju III.2., točka 8 (str.3) - briše se dio teksta "i udruge koje su u prethodne 3 godine bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade, a još nije prošla jedna godina od završetka korištenja institucionalne podrške";
2. u poglavlju III.2., točka 14 (str.3) - briše se dio teksta "odnosno fizičke osobe koje su većinski vlasnici profitne organizacije";
3. u poglavlju IV.3., zadnja rečenica - umjesto "petnaest" navodi se "pet (5) podrški" (str.4).

Najčešća pitanja

Najčešće postavljena pitanja i odgovore možete pronaći ovdje.

Rezultati

Rezultati (PDF)