Gdje se nalazimo

Privremeni ulaz kroz dvorište zgrade Bužanove 24a zbog nedovršenosti prilaznog produžetka Štrigine ulice.

Adresa: Štrigina 1a, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 2399 100

Telefaks: + 385 1 2399 111

E-pošta: zaklada@civilnodrustvo.hr