Javna nabava

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/2013, 85/2015) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 32/2011) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavljuje:

b) Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

c) Postupci javne nabave - robe, usluge i radovi

2013. godina

 • Javni natječaj za istraživanje o vrednovanju učinka na društveni i gospodarski razvoj podrški organizacijama civilnoga društva
  NN, ZAKLJUČEN
 • Tiskarske usluge u 2013. godini
  NN, ZAKLJUČEN

2012. godina

 • Nabava i isporuka 1 (jednog) automobila
  NN, ZAKLJUČEN
 • Nabava ugostiteljske opreme za IMPACT - Europski centar za međusektorsku suradnju u Zadru
  NN, ZAKLJUČEN
 • Nabava servera
  NN, ZAKLJUČEN
 • Redakcijski i promotivni poslovi na portalu www.civilnodrustvo.hr za 2013. godinu
  NN, ZAKLJUČEN

Obavijest

Temeljem članka 75. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016) obavještavamo da upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Nacionalna zaklada kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 75. Zakona.