Stručna služba

Sustavnim ulaganjem u ljudske potencijale i razvijenom unutarnjom komunikacijom Nacionalna zaklada je izgradila kompetentan tim kreativnih, sposobnih i motiviranih zaposlenika i zaposlenica s kojima odgovorno i transparentno ostvaruje zadane ciljeve.