Upravni odbor

Tijela Nacionalne zaklade su Upravni odbor i Upravitelj/ica.

Upravni odbor čine tri člana od predstavnika tijela državne uprave i to po jedan iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove i europske integracije i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, pet stučnjaka iz raznih područja društvenog razvoja i/ili predstavnika organizacija civilnoga društva odnosno drugih pravnih osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i jednog predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno članku 5. stavak 3. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva.

Upravni odbor imenuje i razrješava dužnosti Upravitelja/icu Nacionalne zaklade.

5. saziv Upravnog odbora

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici od 8. srpnja 2021. godine donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 5. sazivu za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Za članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade imenovani su:

Upravni odbor Nacionalne zaklade je na svojoj 1. sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine, donio Odluku kojom je Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec., imenovana upraviteljicom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u idućem četverogodišnjem mandatu 2021. - 2025. godine.

Zapisnike sa sjednica 5. saziva možete pronaći ovdje.

Sazivi u prethodnim razdobljima

Sazive Upravnog odbora u prethodnim razdobljima možete pronaći ovdje.