Zaštita podataka

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatakaosobnih podataka

Usvajanjem Politike zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka temeljem
Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Nacionalna zaklada razumije važnost očuvanja privatnosti, osiguranja sigurnosti osobnih podataka i poštovanja propisa u području zaštite podataka. U ovoj je Politici navedeno koje osobne informacije Nacionalna zaklada smije prikupljati od trećih osoba, zašto i kako ih upotrebljava uključujući informacije i prakse kojima se osigurava integritet prikupljenih podataka.

Obavijest o obradi osobnih podataka kroz e-servise

Nacionalna zaklada u dokumentu

obavještava korisnike e-servisa o načinu obrade osobnih podataka koje u svom poslovanju prikuplja u dijelu poslovanja vezanom uz vlastite programe podrške organiziranom civilnom društvu te koji se obrađuju ručno i automatizirano.

U dokumentu:

Nacionalna zaklada obavještava korisnike e-servisa o načinu obrade osobnih podataka koje u svom poslovanju prikuplja u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT-2) te koji se obrađuju ručno i automatizirano.